• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przykłady projektów artystycznych w przestrzeni publicznej.

Dla zwolenników czynnego wypoczynku pod okiem znawców dostępna jest wielgachna oferta w zakresie tak zwanej turystyki kategoryzowanej. Polega to na tym, że realizatorem takiej imprezy musi być figura posiadająca szczególne uprawnienia. Traktuje to na przykład wspinaczki wysokogórskiej, rajdów rowerowych, spływów kajakowych, rejsów żeglarskich, rajdów oraz obozów jeździeckich, itp. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniu jest z pewnością nieco kosztowniejsze aniżeli wczasy pod gruszą lub klasyczne kolonie letnie. Jednak wzrasta ilość zwolenników odpoczynku wymagającego od członków zwiększonego wysiłku i aktywności – serdecznie zapraszamy na ANCHOR. Poszerza się także propozycja organizatorów, w następstwie tego rywalizacja, jak zawsze, wymusza racjonalizację cen – z korzyścią dla konsumentów. Udział w wydarzeniu kwalifikowanym do turystyki kwalifikowanej żąda od uczestników zdobywania pewnych umiejętności oraz z w pewnych sytuacjach podnoszenia kwalifikacji. Poza tym żądana jest odpowiedzialność i podział obowiązków. Skutkuje to nawiązywaniem ściślejszych kontaktów i przyjaźni, kontynuowanych też następnie i na dodatkowych imprezach.

1. Znajdź więcej

2. Kontynuuj

3. Więcej informacji

4. Zobacz szczegóły

5. Kliknij Jak prowadzić bloga podróżniczego z akcentem na kulturę i sztukę?

Categories: Sport

Comments are closed.