• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Projektowanie przestrzeni publicznych z myślą o aktywności fizycznej.

W nowo budowanych obiektach montowana jest współczesna instalacja elektryczna, dopasowana do przewodzenia energii rozmaitej mocy. Kilkudziesięcioletnie budynki, lub też mieszkania posiadają w swoich ścianach armatury stare, z wyeksploatowanych materiałów, kładzione według starych, nie użytkowanych dzisiaj rozwiązań. W następstwie tego przeprowadzając remont takich budynków, największy nacisk w czasie prac budowlano – remontowych kładziony jest na wymianę instalacji elektrycznej na pełnej powierzchni mieszkania i współczesny osprzęt rodzaju sklep elektryczny, jaki jest aktualnie dostępny. Dawne instalacje nie przewidywały pobierania mocy przez tak rozległą ilość sprzętów domowych, jaką każdy z nas ma aktualnie. Zbyt duże obciążenia mogą być powodem zwarcia instalacji, co w wielu wypadkach doprowadza do pożaru. Aby zapobiec takim skutkom, ekipa elektryków powinna otrzymać przed remontem wykaz oprzyrządowania domowego, który będzie zainstalowany, w celu intensyfikacji instalacji w miejscach jego zgrupowania. Takim nadzwyczajnym miejscem jest kuchnia, gdzie wielokrotnie niedostosowana do potrzeb instalacja elektryczna może powodować zwarcia, ze względu na dużą ilość sprzętów zasilanych prądem.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Sprawdź stronę

3. Zobacz stronę

4. Odwiedź stronę

5. Więcej informacji

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.